Lisäpansuuni – sulle joka olet syntyny ennen 1954 | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Lisäpansuuni – sulle joka olet syntyny ennen 1954

Supplementary pension is part of the national retirement pension and is paid to those who were born before 1954.

 

Lisäpansuuni oon tulhoin perustuva pansuuni ja se perustuu niihin tulhoin jokka sulla oon työvuosilta. Tulot oon rekistreerattu pansuunipistheinä (-poäng) ja minkä enämpi ja minkä korkeamat sinun pansuunipistheet oon, sen korkeampi sinun lisäpansuunista tullee.

Sie joka olet syntyny vuosina 1938-53 saat osan sinun pansuunista tulopansuunina ja preemie-pansuunina ja osan lisäpansuunina. Minkä myöhemin tällä aikavälilä sie olet syntyny, sitä suurempi osa oon tulopansuunia/preemiepansuunia ja sitä pienempi osa oon lisäpansuunia. Jos olet syntyny ennen vuotta 1938, sie saat vain lisäpansuunia.

In Swedish

Tilläggspension — för dig född före 1954

Tilläggspensionen är en del av den allmänna  pensionen som du som är född före 1954 får.

Tilläggspensionen är en inkomstgrundad pension och baseras på de  inkomster du fått under de år du har arbetat. Inkomsterna har registrerats som  pensionspoäng och ju fler och högre pensionspoäng du har, desto högre blir din  tilläggspension.

Du som är född under perioden 1938-53 får en del  av din pension i form av inkomstpension och premiepension och en del i form av  tilläggspension. Ju senare i perioden du är född, desto större är andelen  inkomstpension eller premiepension och ju mindre är andelen tilläggspension. Är du  född före 1938 får du enbart tilläggspension.