Sinun pansuunissa oon useampi osa | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Sinun pansuunissa oon useampi osa

Sinun pansuuni tullee monelta eri kantilta. Jos sie olet ollu töissä ja asunu Ruottissa, sie saat ylheistä pansuunia joka perustuu niihin tulhoin joista sie olet maksanu veroa. Sulla saattaa kans olla virkapansuuni ja privaatti pansuuni-säästäminen.

Ylheinen pansuuni koostuu tulopansuunista, preemiepansuunista ja garanttipansuunista. Jos sie olet syntyny vuosina 1938 - 1953 sulla saattaa kans olla lisäpansuunia sinun ylheisessä pansuunissa. Garanttipansuunin saapi se jolla oon matala tulhoin perustuva pansuuni eli ei ollenkhaan semmosta. Garanttipansuunia saattaa maksaa sille joka assuu jossaki EU-maassa eli EES-maassa (EES oon EU-maat ja Norja, Iislanti ja Liechtenstein).

Ylheisen pansuunin lisäksi usseimat jokka oon töissä Ruottissa, saavat kans virkapansuunin omalta työnantajalta. Monela oon kans privaatti pansuunisäästäminen.

Pansuuniviranomhainen maksaa ulos sinun ylheisen pansuunin kerran kuukauessa. Jos sulla oon jälkhiin elävän pansuuni (efterlevandepension), asuntolisä pansunäärile eli vanhusten toihmeentulotuki, net maksethaan ulos yhtä aikaa ko ylheinen pansuuni.

Lue enämpi pansuunin eri osista klikkaamalla etheen käsin menyyssä tässä vasemalla.

In Swedish

Din pension består av flera delar

Din pension kan komma från flera håll. Om du har arbetat och bott i Sverige får du allmän pension från staten som grundas på de inkomster du betalat skatt för. Du kan också ha tjänstepension från din arbetsgivare och ett eget sparande till pension.

Allmän pension från staten

Den allmänna pension som kommer från staten administreras av Pensionsmyndigheten. Den består av inkomstpension och premiepension som båda är inkomstgrundade. Det finns även andra delar inom den allmänna pensionen, beroende på när du är född eller om du har haft en låg inkomst eller inte har haft någon inkomst alls.

Tjänstepension från din arbetsgivare

De flesta får också en tjänstepension från sin arbetsgivare. Har du haft flera olika arbetsgivare kan du ha tjänstepension från olika tjänstepensionsbolag.

Eget sparande till pension

Du kan också spara privat till din pension i bank eller via försäkringsbolag om du vill. Det är ett frivilligt sparande.