Tehhä hakemus pansuunista | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Tehhä hakemus pansuunista

Ruottissa ei ole yhthään päätettyä pansuuni-ikkää, sen takia pansuunia ei automaattisesti makseta ulos sulle. Sie häyt itte hakea ko sie halvaat alkaa ottamhaan sen ulos.

Sie haet pansuunin meän webbipaikala elikkä planketilla. Jos sie asut Ruottin ulkopuolela EU-elikkä EES-maassa (EES oon EU-maat ja Norja, Iislanti ja Liechtenstein) sie piät hakea pansuunivirastolta siinä maassa jossako sie asut.

Jos sie olet syntyny 1959 elikkä jälemin sie saatat ottaa ulos sinun pansuunin varhaimiten siittä kuukauesta lähtien ko sie täytät 62 vuotta. Jos sie olet syntyny 1958 elikkä jälemin sie saat ottaa ulos pansuunin varhaimiten siittä kuukauesta lähtien ko sie täytät 61 vuotta. Sie saatat olla töissä samala ko sie otat ulos sinun ylheisen pansuunin. Sulla oon oikeus olla töissä 67 vuotheen saakka, mutta jos sie ja sinun työnantaja oletta sammaa mieltä sie saatat jatkaa työntekoa vielä pitemphään. Vuelta 2020 lähtien sulla oon oikeus olla töissä 68 vuotheen saakka.

Mitä hiljemin sie menet pansuunile sen korkeaman pansuunin sie saatat saaja. Se riippuu siittä ette sie kerkiät tienata enämpi rahhaa ja ette se räknäthään ette sie kerkiät olla pansuunila lyhemän aijan.

Ko sie tehet hakemuksen sie päätät jos sie halvaat ottaa ulos koko sinun pansuunin, elikkä osan siittä, joka kuukausi. Sie päätät kansa jos sie halvaat sinun preemiepansuunin samasta päivämäärästä ko se muu ylheinen pansuuni.

Tehe pansuunihakemus kaks kuukautta ennen ko sie halvaat alkaa ottamhaan ulos sitä. Jos sie asut elikkä olet asunu ulkomaila sie piät hakea kuus kuukautta ennen.

Pansuunivirasto maksaa ulos sinun ylheisen pansuunin kerran kuukauessa. Jos sulla oon jälkiläispansuuni, asuntolisä elikkä vanheempainelatustuki net eut maksethaan samala aikaa.

In Swedish

Ansöka om pension

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Är du född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år. Är du född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Från 2020 har du rätt att arbeta kvar fram till 68 år.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension två månader innan du vill börja ta ut den. Om du bor eller har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.