Emeryturę premiową można przekazać partnerowi życiowemu | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Emeryturę premiową można przekazać partnerowi życiowemu

Jeżeli jesteś w związku małżeńskim lub zarejestrowanym związku partnerskim możesz przenieść swoje uprawnienia emerytalne względem emerytury premiowej na małżonka, małżonkę, partnera lub partnerkę.

Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do 31 stycznia tego roku, od którego przeniesienie ma zacząć obowiązywać. Jest ono ważne aż do chwili, gdy sam zgłosisz życzenie jego odwołania.

W razie przeniesienia kwota zostaje zmniejszona o 8 procent. Pieniądze te zostają podzielone między wszystkich posiadaczy oszczędności emerytalnych. Pomniejszenie jest takie samo dla mężczyzn, jak i dla kobiet. Pomniejszenie uzasadnione jest tym, że przewiduje się więcej przeniesień dokonywanych przez mężczyzn na rzecz kobiet

In Swedish

Premiepension kan överföras till din partner

Om du är gift eller registrerad partner kan du  välja att föra över din pensionsrätt till premiepensionen till din maka, make eller partner.

Anmälan ska göras senast den 30 april det år  överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter tills du själv anmäler att  den ska upphöra. 

Vid överföringen minskas beloppet  med 6 procent. De pengarna fördelas till samtliga pensionssparare. Minskningen  är lika för män och kvinnor. Minskningen beror på att man räknar med att det  kommer att ske fler överföringar från män till kvinnor än tvärtom, och att  kvinnor i genomsnitt lever längre än män.