Emerytura uzupełniająca – dla osób urodzonych przed rokiem 1954 | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Emerytura uzupełniająca – dla osób urodzonych przed rokiem 1954

Emerytura uzupełniająca jest częścią emerytury powszechnej i przysługuje osobom urodzonym przed rokiem 1954.

Emerytura uzupełniająca zależna jest od dochodów. Opiera się ona na dochodach otrzymywanych w ciągu lat pracy. Dochody te zostały zarejestrowane w postaci punktów emerytalnych. Im więcej punktów emerytalnych posiadasz, tym większa będzie Twoja emerytura uzupełniająca.

Jeżeli urodziłeś się w latach 1938-53, otrzymasz część emerytury w formie emerytury dochodowej i premiowej, a część w formie emerytury uzupełniającej. Im bliżej roku 1953 jesteś urodzony, tym większa będzie emerytura dochodowa/premiowa, a mniejsza emerytura uzupełniająca. Osoby urodzone przed rokiem 1938 otrzymują wyłącznie emeryturę uzupełniającą.

In Swedish

Tilläggspension — för dig född före 1954

Tilläggspensionen är en del av den allmänna  pensionen som du som är född före 1954 får.

Tilläggspensionen är en inkomstgrundad pension och baseras på de  inkomster du fått under de år du har arbetat. Inkomsterna har registrerats som  pensionspoäng och ju fler och högre pensionspoäng du har, desto högre blir din  tilläggspension.

Du som är född under perioden 1938-53 får en del  av din pension i form av inkomstpension och premiepension och en del i form av  tilläggspension. Ju senare i perioden du är född, desto större är andelen  inkomstpension eller premiepension och ju mindre är andelen tilläggspension. Är du  född före 1938 får du enbart tilläggspension.