Sam decydujesz o swojej emeryturze premiowej | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Sam decydujesz o swojej emeryturze premiowej

Emerytura premiowa stanowi niewielką część emerytury powszechnej. Co roku 2,5 procent z Twojego wynagrodzenia za pracę lub z innych świadczeń podlegających opodatkowaniu odprowadzane jest w formie uprawnienia emerytalnego na poczet emerytury powszechnej.

Emerytura premiowa oparta jest na łącznej liczbie uprawnień emerytalnych w systemie emerytur premiowych. Wysokość emerytury premiowej zależy od łącznej wysokości wpłaconych składek oraz od tego, jak kształtują się wyniki dla funduszy emerytalnych, w których ulokowane są Twoje pieniądze.

Sam możesz decydować o tym, jak ulokować swoją emeryturę premiową, lecz nie musisz dokonywać wyboru, jeśli nie chcesz. Jeżeli nie dokonasz własnego wyboru, Twoje pieniądze zostaną ulokowane w AP7 Såfa — Statens årskullsförvaltningsalternativ, czyli w VII Funduszu Emerytalnym dla Emerytur Powszechnych będącym państwową alternatywą zarządzania funduszami dla poszczególnych roczników. Nic nie wskazuje na to, że dokonanie własnego wyboru funduszów emerytalnych jest korzystniejsze niż zaniechanie wyboru.

Jeżeli nie pracowałeś w Szwecji po roku 1994, nie przysługuje Ci emerytura premiowa.

Emerytura premiowa z zabezpieczeniem pośmiertnym dla najbliższych

Ubiegając się o pierwszą emeryturę premiową możesz zawrzeć umowę o zabezpieczenie pośmiertne dla osób najbliższych.

Jeżeli rozstaniesz się z życiem wcześniej niż Twój współmałżonek, współmałżonka, zarejestrowany partner, zarejestrowana partnerka lub — w niektórych przypadkach — konkubent czy konkubina, emerytura premiowa będzie wypłacana na rzecz tej osoby najbliższej.

Pamiętaj o tym, że przypadające Ci wypłaty emerytury premiowej będą niższe, ponieważ emerytura musi wystarczyć także dla Twojego współpartnera, jeżeli będzie żyć dłużej od Ciebie.

In Swedish

Du bestämmer över din premiepension

Premiepensionen är en liten del av den allmänna pensionen. Varje år avsätts 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar som pensionsrätt till den här delen av pensionen.

Premiepensionen baseras på dina sammanlagda pensionsrätter i premiepensionssystemet. Premiepensionens storlek beror på hur mycket som betalats in och hur de fonder dina pengar är placerade i utvecklas.

Du kan själv välja hur du vill att din premiepension ska placeras, men du behöver inte välja något. Om du inte gör ett eget val placeras dina pengar i AP7 Såfa — Statens årskullsförvaltningsalternativ. Det finns ingenting som visar att det är bättre för din pension att välja fonder själv än att inte göra det.

Om du inte har arbetat i Sverige efter 1994 har du inte rätt till premiepension.

Efterlevandeskydd för premiepensionen

När du för första gången ansöker om att ta ut premiepension, kan du teckna ett efterlevandeskydd.

Efterlevandeskyddet innebär att din premiepension betalas ut till din maka, make, registrerade partner eller i vissa fall sambo, om du dör före honom eller henne.

Tänk på att efterlevandeskyddet medför att dina premiepensionsutbetalningar blir lägre eftersom de också ska räcka till din partner om du dör före honom eller henne.