Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Ohcat ealáhaga

Ruoŧas ii leat mearriduvvon ealáhatahki, danin ealahat ii máksojuvvo automáhtalaččat dutnje. Fertet ieš ohcat go háliidat álggahit dan olggosváldima.

Don ozat ealáhaga min webbáikkis dehe skoviin. Jus orut Ruoŧa olggobealde EO dehe EES- riikkas(EES lea EO-riikkat sihke Norga, Islánda ja Liechtenstein) don galggat ohcat dan riikka ealáhateiseválddis gos orut..

Jus leat riegádan 1959 dehe maŋŋel don sáhtát áramus váldit iežat ealáhaga dan mánu go deavddát 62 jagi.Jus leat riegádan 1958 dehe árabut sáhtát áramus váldit iežat ealáhaga dan mánu go deavddát 61 jagi. Don sáhtát bargat seamma áigge go válddát almmolaš ealáhaga. Dus lea riekti bargat 67 jagi rádjái, muhto jus don ja du bargoaddi soabadeahppi don sáhtát joatkit bargama vel guhkit. Jagis 2020 dus lea riekti bargat 68 jagi rádjái.

Mađi maŋit manat ealáhahkii dađi alit ealáhaga oaččut. Dat mearkkaša ahte gearggat diidnet eanet ruđa ja don rehkenastot leahkit ealáhagas oanit áigge.  

Go ozat don mearridat háliidatgo váldit iežas olles ealáhaga dehe oasi das mánnosaččat. Don mearridat háliidatgo oažžut iežat  premieealáhaga seamma áigge go eará almmolaš ealáhaga.

Oza ealáhaga guokte mánu ovdalgo háliidat váldit olggos dan. Jus orut dehe leat orron olgoriikkas fertet ohcat guhtta mánu ovdal.

Ealáhateiseváldi máksá du almmolaš ealáhaga aktii mánus. Jus dus lea maŋisboahttiealáhat, orohatlasáhus dehe boarrásiidfuolahandoarjja máksojuvvo dát oavddut seamma áigge.

In Swedish

Ansöka om pension

Det finns inte någon bestämd pensionsålder i Sverige, därför betalas inte pensionen ut automatiskt till dig. Du måste själv ansöka när du vill börja ta ut den.

Du ansöker om pension på vår webbplats eller på en blankett. Om du är bosatt utanför Sverige i ett EU- eller EES-land (EES är EU-länderna samt Norge, Island och Liechtenstein) ska du ansöka hos pensionsmyndigheten i det land där du bor.

Är du född 1959 eller senare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 62 år. Är du född 1958 eller tidigare kan du tidigast ta ut din pension från den månad du fyller 61 år. Du kan arbeta samtidigt som du tar ut din allmänna pension. Du har rätt att arbeta fram till 67 år, men om du och din arbetsgivare är överens kan du fortsätta arbeta ännu längre. Från 2020 har du rätt att arbeta kvar fram till 68 år.

Ju senare du går i pension desto högre pension kan du få. Det beror på att du hinner tjäna in mer pengar och att du beräknas vara pensionär under en kortare tid.  

När du ansöker bestämmer du om du vill ta ut hela din pension, eller en del av den, per månad. Du avgör också om du vill ha din premiepension från samma tidpunkt som den övriga allmänna pensionen.

Ansök om pension två månader innan du vill börja ta ut den. Om du bor eller har bott utomlands bör du ansöka sex månader innan.

Pensionsmyndigheten betalar ut din allmänna pension en gång per månad. Om du har efterlevandepension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd betalas dessa förmåner ut samtidigt.