Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Dodatna penzija – za vas koji ste rođeni pre 1954

Dodatna penzija je deo opšte penzije, a primaju je lica rođena pre 1954. godine.

Dodatna penzija se zasniva na prihodima i njenu osnovu grade svi prihodi koje ste ostvarili tokom godina rada. Prihodi su registrovani u obliku penzijskih bodova, i što je veći broj i vrednost tih bodova, veći je i iznos vaše dodatne penzije.

Za vas koji ste rođeni u periodu između 1938. i 1953. godine jedan deo penzije čini penzija po osnovu  prihoda i premijska penzija a jedan deo dodatna penzija. Što ste kasnije u tom periodu rođeni, to je veći deo penzije koju čine penzija po osnovu prihoda i premijska penzija, a manji deo koji čini dodatna penzija. Vama koji ste rođeni pre 1938. godine isplaćuje se samo dodatna penzija.

In Swedish

Tilläggspension — för dig född före 1954

Tilläggspensionen är en del av den allmänna  pensionen som du som är född före 1954 får.

Tilläggspensionen är en inkomstgrundad pension och baseras på de  inkomster du fått under de år du har arbetat. Inkomsterna har registrerats som  pensionspoäng och ju fler och högre pensionspoäng du har, desto högre blir din  tilläggspension.

Du som är född under perioden 1938-53 får en del  av din pension i form av inkomstpension och premiepension och en del i form av  tilläggspension. Ju senare i perioden du är född, desto större är andelen  inkomstpension eller premiepension och ju mindre är andelen tilläggspension. Är du  född före 1938 får du enbart tilläggspension.