Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premijsku penziju možete preneti na svog životnog saputnika

Ako ste u braku ili registrovanom partnerstvu, penzijska prava na premijsku penziju možete preneti na suprugu/supruga ili partnera.

Prijavu u tom pogledu morate podneti najkasnije 31. januara one godine od koje želite da taj prenos stupi na snagu. Prenos se potom vrši sve dok novom prijavom ne zatražite njegovu obustavu.

Iznos koji se prenosi umanjuje se za 8 odsto. Sredstva nastala tim umanjenjem raspoređuju se na sve penzijske štediše. Umanjenje je jednako i za muškarce i za žene, a posledica je očekivanja da će biti više prenosa penzijskih prava sa muškaraca na žene, nego obrnuto, kao i okolnosti da je životni vek žena u proseku duži od životnog veka muškaraca.

In Swedish

Premiepension kan överföras till din partner

Om du är gift eller registrerad partner kan du  välja att föra över din pensionsrätt till premiepensionen till din maka, make eller partner.

Anmälan ska göras senast den 30 april det år  överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter tills du själv anmäler att  den ska upphöra. 

Vid överföringen minskas beloppet  med 6 procent. De pengarna fördelas till samtliga pensionssparare. Minskningen  är lika för män och kvinnor. Minskningen beror på att man räknar med att det  kommer att ske fler överföringar från män till kvinnor än tvärtom, och att  kvinnor i genomsnitt lever längre än män.