Geliriniz üzerinden emekli aylığınızın hesaplanması | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Geliriniz üzerinden emekli aylığınızın hesaplanması

İsveç’te çalışıyorsanız aylığınızın ve daha başka vergiye tabi kazancınızın yüzde 18,5 ’u her yıl kamu emekliliği için kesilir. Bunun yüzde 16 ‘sı hizmet emekliliği için ayrılır ve emekli aylığının miktarı İsveç’te mevcut gelir artışını takip eder.

Aylığınızdan kesilen bölümden arta kalan yüzde 2,5 ‘luk bir bölüm ile diğer vergiye tabi ödemeler, yatırım için fon seçimini sizin yaptığınız primli emekliliğe ayrılır. Bunun için kendiniz seçim yapmak zorunda değilsiniz. Herhangi bir seçim yapmamışsanız size ait miktar AP7 Såfa fonuna yatırılır. Bu devletin yıllara göre bölerek yönettiği bir fon seçeneğidir.

Çalışmaya bağlı gelir dışında bazı kazanç ve ödemeler de emekliliğe dahildir. Buna emeklilik temelli miktar denir. Küçük çocuğa baktığınız (sahip olduğunuz yıllar), hastalık ödencesi [sjukersättning] veya  etkinlik ödencesi aldığınız [aktivitetsersättning] durumlarla yüksek öğrenim gördüğünüz yıllar emeklilik temelli ödemeler arasındadır.

Gelir tavanı

Emeklilik için kazanabileceğiniz miktar için gelir tavanı denen bir tavan belirlenmiştir. Gelir tavanı yılda, emeklilik temelli gelirin 7,5 gelir tabanına [inkomstbasbelopp] karşılık gelir.

Eğer kendi firmanız varsa [serbest çalışıyorsanız]

Sürekli bir işe sahip olan ile aynı emekliliği alabilmek için bir aylık almanız veya şirketinizden artan kazancı çıkarmanız, gerekli vergi ve ödemeleri yapmanız ve de hizmet emekliliğini bireysel birikimleriniz ile tamamlamanız gerekir. 

In Swedish

Så tjänar du in till din pension

När du arbetar i Sverige avsätts 18,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar till den allmänna pensionen varje år. 16 procent sätts av till inkomstpensionen, där värdet på pensionen följer med inkomstutvecklingen i Sverige.

Resterande 2,5 procent av din lön och andra skattepliktiga ersättningar går till premiepensionen, där du själv får välja fonder att placera pengarna i. Du behöver inte välja själv. Om du inte gör något val placeras dina pengar i AP7 Såfa – Statens årskullsförvaltningsalternativ.

Utöver arbetsinkomster ger även vissa andra inkomster och ersättningar rätt till pensionsrätt. De kallas pensionsgrundande belopp. Pensionsgrundande belopp kan du få för år med små barn, sjukersättning eller aktivitetsersättning och högre studier.

Inkomsttak

Du kan enbart tjäna in till din pension upp till en viss inkomst, det så kallade inkomsttaket. Inkomsttaket motsvarar en pensionsgrundande inkomst på 7,5 inkomstbasbelopp per år.

Om du är egen företagare

För att du ska få samma pension som om du vore anställd behöver du ta ut lön eller överskott, betala in avgifter och skatter samt kompensera den uteblivna tjänstepensionen genom ett eget sparande till pension.