Übertragung des Anrechts auf Premienrente | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Übertragung des Anrechts auf Premienrente

Bei Ehe und registrierter Partnerschaft können Sie die Rentenberechtigung an Ihren Partner übertragen.

Ein diesbezüglicher Antrag muss spätestens am 31. Januar gestellt werden, damit die Übertragung für das aktuelle Jahr gilt. Die Übertragung gilt bis sie von Ihnen widerrufen wird.

Bei Übertragung vermindert sich der Rentenbetrag um 8 Prozent. Das Geld wird nämlich auf sämtliche Einzahlenden verteilt. Die Verminderung ist für Männer und Frauen gleich. Die Verminderung beruht auf der Annahme, dass die Anzahl der Übertragungen an Frauen höher ist als umgekehrt und weiterhin, dass Frauen im Durchschnitt länger leben als Männer.

In Swedish

Premiepension kan överföras till din partner

Om du är gift eller registrerad partner kan du  välja att föra över din pensionsrätt till premiepensionen till din maka, make eller partner.

Anmälan ska göras senast den 30 april det år  överföringen ska börja gälla. Överföringen fortsätter tills du själv anmäler att  den ska upphöra. 

Vid överföringen minskas beloppet  med 6 procent. De pengarna fördelas till samtliga pensionssparare. Minskningen  är lika för män och kvinnor. Minskningen beror på att man räknar med att det  kommer att ske fler överföringar från män till kvinnor än tvärtom, och att  kvinnor i genomsnitt lever längre än män.