Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Uppdaterad 2019-03-21
Aktiefonder

946228 - IKC Filippinerna

Fondbolag

IKC Fonder AB

Fondtyp

Aktiefonder

Kategori

Övriga länder

Registreringsland

Sverige

Valuta

Svensk Krona (SEK)

Antal fondhandelsdagar

3-4 handelsdagar, förlängd handel

Ansvarig fondförvaltare

Inge Knutsson

Förvaltningserfarenhet

21 år

Fondavgift (Pensionsmyndighetens rabatt avdragen)

0,78 %

Avgift före rabatt

2,42 %

Värdeutveckling, % per år, före rabatt

9,4 %

-16,3 %

0,7 %

Värdeutveckling, % per år, efter rabatt

-

-14,6 %

2,3 %

Omsättningshastighet, ggr

-

1,00

-

-

Fondförmögenhet, MSEK

-

18

-

-

Fondkurs

93,87 SEK

Sharpekvot

-0,1 (1,5)

0,1 (1,2)

Risk

15,00 (9,97)

15,62 (11,30)

Siffror inom parentes visar jämförelseindex

JOLLIBEE FOODS CORP

8,7 %

SM INVEST PHP

7,3 %

SAN MIGUEL CORP

7,2 %

SM PRIME HOLDINGS

6,1 %

JG SUMMIT ORD

4,9 %

MANILA ELECTRIC ORD

4,5 %

AYALA LAND INC PHP

4,5 %

BDO UNIBANK INC PHP

4,4 %

AYALA CORP

4,2 %

APEX MINING

3,9 %

Summa

55,7 %

Uppdatering av fondfaktasidan sker normalt varje dag som Pensionsmyndigheten har handel. Vissa uppgifter, som till exempel värdeutveckling, sträcker sig tillbaka till föregående kalendervecka. Andra uppgifter, som till exempel hållbarhet, fondförmögenhet och omsättningshastighet, avser förhållandena per senaste kvartals- eller årsskifte.

Fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen kommer i huvudsak från fondbolaget. Pensionsmyndigheten ansvarar inte för att sakinnehållet i fondinformationen inkl. hållbarhetsinformationen från fondbolaget är riktigt eller fullständigt. Pensionsmyndigheten tar inget ansvar för förluster som kan uppstå genom att någon följer de uppgifter som fondbolaget lämnat här.

Beskrivning av Hållbarhetsinformation

Hållbarhetsinformationen finns för att du som fondsparare ska kunna få information om respektive fonds hållbarhetsarbete och inriktning. Den gör det också lättare att jämföra olika fonder. För att du ska få en helhetsbild kan du även ta hänsyn till indikatorerna för hållbarhet och koldioxid. Precis som när du väljer andra fonder kan hållbara fonder ha en högre eller lägre avkastning, olika risk och avgifter. Mer om hållbarhet

Informationen tillhandahålls och upprättas av fondförvaltaren. Fondförvaltaren själv är ansvarig för att informationen följer Fondbolagens förenings riktlinjer, att angiven information är riktig samt att den uppdateras minst en gång om året.

Fondförvaltaren har inte lämnat information kring fondens eventuella hållbarhetsarbete