Publikationer och svar på regeringsuppdrag | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Publikationer och svar på regeringsuppdrag

Ta del av Pensionsmyndighetens publikationer och rapporter som finns att ladda ner i PDF-format.

Publikationer och rapporter 2019

Publikationer och rapporter 2018

 • Robotrådgivare - en marknadsöversikt (pdf) 
  Pensionsmyndigheten har ett konsumentuppdrag från regeringen att stärka pensionssparares och pensionärers ställning som konsumenter. Som ett led i detta behöver myndigheten få kunskap om nya produkter och tjänster på sparmarknaden. I denna rapport gör vi därför en marknadsöversikt av robotrådgivare.
 • Sommarjobbare och pension 2018-06-12

  Det kan vara bra att veta för de som sommarjobbar vad som betalas in till pension. Det finns bland annat en nedre inkomstgräns som man måste komma över för att få intjänade pensionsrätter.

 • Äldre med låga inkomster (pdf, 2654kB)2018-06-04

  Rapport med fakta om äldre med låga inkomster. Äldre kvinnor och utrikesfödda löper större risk för att ha sämre inkomster. Ingen tydlig trend för ökad andel av äldre med låga inkomster sedan 2006.

 • Hållbara fonder inom premiepensionssystemet, 2017(pdf, 1783kB)

  Årligen återkommande rapport som illustrerar sammanfattande statistik om fonderna på premiepensionens fondtorg, med särskilt fokus på hållbara fonder.

 • Premiepensionen 2017 (pdf, 2517kB)
  Beskrivande statistik över värdeutveckling för pensionssparare och pensionärer sedan start och innevarande år, uppdelat på bland annat om man valt egen portfölj eller AP7 Såfa, kön, ålder, inträdesår.

Svar på regeringsuppdrag 2018

Publikationer och rapporter 2016

Publikationer och rapporter 2015

Försäkringskassans rapporter