Korta pensionsfakta | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Korta pensionsfakta

Här hittar du en sammanställning över de vanligaste frågorna vi får kring fakta och statistik om pensioner. Siffrorna uppdateras löpande, i takt med att ny statistik blir officiell.

Saknar du en uppgift som borde finnas med här? Kontakta Pensionsmyndighetens presstjänst. 

Faktaruta

 • Antal pensionärer med allmän pension
  2,2 miljoner personer (dec 2017)
 • Antalet personer som har tjänat in till allmän pension i Sverige
  5,7 miljoner personer (intjänandeåret 2016)
 • Genomsnittlig allmän pension före skatt
  Alla: 12 400 kronor per månad (juli 2018)
  Kvinnor: 10 900 kronor per månad (juli 2018)
  Män: 14 000 kronor per månad (juli 2018)
 • Genomsnittlig total pension före skatt
  Alla: 17 400 kronor per månad (2016)
  Kvinnor: 14 300 kronor per månad (2016)
  Män: 21 100 kronor per månad (2016)
 • Kvinnors totala pension som andel av männens, genomsnitt
  68 procent (2016)
 • Årlig förändring i inkomst- och tilläggspension, följsamhetsindexering
  + 1,0 procent (2018)
 • Genomsnittlig förändring av den totala pensionen, efter skatt
  + 380 kronor per månad (2018)
 • Beräknad utträdesålder från arbetslivet
  63,9 år (viktat medelålder 2016)
 • Medelpensioneringsålder
  64,5 år (viktat medelålder 2016)
 • Tillgångar inkomstpensionssystemet
  9 396 miljarder kronor (2017)
 • Tillgångar AP-buffertfonden, AP-fonder 1-4 och 6
  1 412 miljarder kronor (2017)
 • Totalt antal pensionssparare inom premiepensionen
  5,9 miljoner sparare (2017)
 • Marknadsvärde för fondrörelsen
  1 194 miljarder kronor (juli 2018)
 • Genomsnittlig avkastning i fondrörelsen
  12,7 procent  (år 2017)
 • Antal aktiva fonder i premiepensionssystemet
  841 fonder (juli 2018)
 • Totalt antal pensionärer med garantipension, med eller utan inkomstpension
  655 600 personer (juli 2018)
 • Antal pensionärer med bostadstillägg
  289 500 personer (juli 2018)
 • Antal pensionärer med äldreförsörjningsstöd
  23 000 personer (juli 2018)
 • Antal personer som fört över sin premiepensionsrätt till sin maka/make/registrerad partner
  10 400 personer (2016)
 • Antal orange kuvert till pensionärer – gäller de som är födda 1938 eller senare och tar ut allmän pension
  1 680 726 (utskicksår 2018)
 • Antal orange kuvert till de som inte är pensionärer
  5 789 439 (utskicksår 2018)
 • Antal årligt besked – gäller de som är födda 1937 eller tidigare samt de som har efterlevandepension (men inte tagit ut allmän pension)
  590 219 (utskicksår 2018) 
 • Antal utlandsbosatta personer med pension från Sverige
  152 000 personer, i 164 länder (augusti 2017)

Aktuella belopp och faktorer för att beräkna pensionen