Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Statistik om bostadstillägg till pensionärer

Statistiken visar utbetalda bostadstillägg i det nuvarande pensionssystemet från 2003 och i det äldre pensionssystemet som var före 2002. 

Bostadstillägg i kombination med pensionsförmåner

Bostadstillägg är ett skattefritt tillägg som pensionärer med låg pension kan få. För att få bostadstillägg måste man vara bosatt i Sverige och ha en förmån som berättigar till bostadstillägg. Sådana förmåner är bland annat ålderspension, änkepension och i vissa fall utländsk pension.

Bostadstillägg till pensionärer från 2009, (SF0309) officiell statistik

Tabell 01. Antal pensionärer. Kön, åldersgrupp och pensionsförmån

Tabell 02. Årsbelopp. Kön, åldersgrupp och pensionsförmån

Tabell 03. Antal pensionärer och årsbelopp. Pensionsförmån och kön

Bostadstillägg till pensionärer 2003-2008

Statistiken redovisar bostadstillägg till pensionärer med flera inom pensionssystemet. Antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år. Fördelning efter kön.

Regelverk, definitioner med mera som har betydelse för tolkningen av statistiken

Bostadstillägg i kombination med sjuk och aktivitetsersättning

Bostadstillägg delas mellan Försäkringskassan och Pensionsmyndigheten. Personer som har rätt till bostadstillägg på grund av sjuk- och aktivitetsersättning ingår inte i Pensionsmyndighetens statistik utan redovisas istället av Försäkringskassan. Om en person har bostadstillägg i kombination med både sjuk- och aktivitetsersättning och någon av pensionsmyndighetens förmåner finns utbetalningen med i båda myndigheternas statistikredovisning.

Tidigare kallades sjuk- och aktivitetsersättning för förtidspension eller sjukbidrag och förmånerna tillhörde pensionssystemet. Statistiken till och med 2002 visar därför kombinationen bostadstillägg och förtidspension eller sjukbidrag. 

Antal personer med bostadstillägg med fördelning efter ålder i december

Bostadstillägg: Antal och årsbelopp i december

Bostadstillägg till pensionärer fram till 2002

Statistiken redovisar bostadstillägg till pensionärer i det tidigare pensionssystemet. Antal pensionstagare, pensioner och utbetalat belopp respektive år. Fördelning efter kön.

Regelverk, definitioner med mera som har betydelse för tolkningen av statistiken

Antal pensionstagare med bostadstillägg i december med fördelning efter ålder och pensionsförmån

Utbetald folkpension och tilläggspension i december. Årsbelopp i 1000-tal kronor