Publiceringsplan för statistikdatabasen

2024
Pensionsmyndigheten

Publiceringsdatum för officiell statistik och annan statistik som Pensionsmyndigheten publicerar i sin statistikdatabas under 2024. För närvarande publicerar Pensionsmyndigheten två statistikprodukter:

Pensioner och pensionsrelaterade förmåner i det allmänna pensionssystemet inkluderar utbetalningar, intjänande och sparande i det allmänna pensionssystemet. Statistiken ingår i den officiella statistiken under statistikområdet Stöd vid ålderdom som ligger under ämnesområdet Socialförsäkring mm.

Pensioner inkluderar utbetalningar av allmän pension, tjänstepension och privat pension. Statistiken ingår inte i den officiella statistiken utan publiceras som så kallad annan statistik.

Pensioner och pensionsrelaterade förmåner i det allmänna pensionssystemet

Allmän pension och inkomstpensionstillägg - utbetalningar

Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd

Efterlevandepension

Intjänande till allmän pension

Sparande i inkomstpension

Sparande i premiepension

Utbetalningar till konton i utlandet

Pensioner

Total pension