Förändringar och korrigeringar av statistik

Här hittar du förändringar och korrigeringar som har gjorts i Pensionsmyndighetens publicerade statistik.

Sparande i inkomstpension (2024-01-30)

Följande tabeller har korrigerats för perioderna 2004 - 2022:

  • Inkomstpension: pensionsbehållning
  • Inkomstpension: pensionsbehållning, tidsserie

Korrigeringen gäller definitionen av personer som saknar pensionsbehållning. Numera ingår enbart personer som aldrig har haft någon pensionsbehållning samt är folkbokförda sista december intjänandeåret.

Allmän pension och inkomstpensionstillägg (2023-02-28)

Följande tabeller har korrigerats för perioden januari 2023:

  • Allmän pension och inkomstpensionstillägg – månadsutbetalningar
  • Allmän pension och inkomstpensionstillägg – månadsutbetalningar tidsserie
  • Allmän pension (från och med september 2021 ingår inkomstpensionstillägg)
    – månadsutbetalningar tidsserie

Korrigeringen gäller fel i bearbetningen där personer som var 100 år eller äldre föll bort. Totalt rör det sig om en underskattning på knappt 3000 personer.