Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Bosatt utanför Sverige och pension - frågor och svar

Vilken pension kan jag ta med om jag flyttar utomlands? Vi har samlat frågor och svar om att vara pensionär utanför Sverige. Kontakta oss om du har frågor som du inte får svar på.

Vad händer om jag har garantipension och flyttar utanför EU?

Din garantipension dras in. Den del av den allmänna pensionen som du själv tjänat in till genom arbete (inkomst- premie- och tilläggspension) behåller du även om du flyttar utomlands. Den del av den allmänna pensionen som vissa får för att de haft liten eller ingen arbetsinkomst (garantipension) bekostas genom skattemedel och kan inte tas med till länder utanför EU.

Garantipension

Varför får jag ha kvar garantipensionen om jag bosätter mig inom EU/EES?

Tidigare gällde EU:s regler om fri bosättning inom EU/EES eller Schweiz och fortsätta få sin garantipension utbetald trots att den enligt svensk lag endast betalas ut till bosatta i Sverige.

Nu gäller inte längre EU:s regler för utbetalning av garantipension men det finns en tillfällig lag i Sverige som gör att du får garantipension fortsatt utbetald vid bosättning inom EU/EES och Schweiz. Den tillfälliga lagen har förlängts och gäller nu under hela 2021. Vad som händer efter denna tidpunkt vet Pensionsmyndigheten inte idag. 

Varför dras det så mycket skatt på min svenska pension, jag bor ju inte i Sverige?

Pensionsmyndigheten ska göra avdrag för skatt på din pension från Sverige även när du bor utanför Sverige och vi drar skatt enligt beslut från svenska Skatteverket. Det betyder i de flesta fall att vi gör avdrag med preliminärskatt på din utbetalning om vi inte har fått annat beslut från Skatteverket i Sverige för dig. 

Du hittar mer information om preliminärskatt och hur du kan ansöka om särskild inkomstskatt för bosatta utomlands, SINK på Skatteverkets webbplats 

SINK – särskild inkomstskatt för utomlands bosatta, Skatteverket

Varför får jag inte ha kvar min garantipension om jag flyttar utanför EU/EES?

Eftersom staten betalar för garantipensionen har man i lagstiftningen bestämt att den bara ska betalas ut inom EU/EES eller länder som Sverige har ett avtal med.

Den allmänna pensionen består av två delar, dels inkomst- premie- och tilläggspension som man tjänat in genom arbete under livet och som man själv har betalat avgifter för, dels garantipension som man får utan att ha arbetat och som staten bekostar med skattemedel.

Garantipensionen är ett grundskydd för den som haft liten eller ingen arbetsinkomst under livet.