Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Advisor Fondförvaltning AB ändrar fondbestämmelser

| nyheter

Advisor Fondförvaltning AB ändrar fondbestämmelser.

Fonden ges möjlighet att använda derivatinstrument i sina placeringar vilket innebär att förvaltaren både kan minska och öka risken i fonderna. Värdet av fondandelarna kan därmed variera mer eller mindre än vad de gjort tidigare, beroende på vad förvaltaren väljer att göra. Detta påverkar i sin tur fondens avkastningsmöjligheter.

Ändringen gäller omgående.