Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Advisor Fondförvaltning AB ändrar fondbestämmelser

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Advisor Fondförvaltning AB ändrar fondbestämmelser.

Fonden ges möjlighet att använda derivatinstrument i sina placeringar vilket innebär att förvaltaren både kan minska och öka risken i fonderna. Värdet av fondandelarna kan därmed variera mer eller mindre än vad de gjort tidigare, beroende på vad förvaltaren väljer att göra. Detta påverkar i sin tur fondens avkastningsmöjligheter.

Ändringen gäller omgående.