Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Alfred Berg Fonder AB lägger samman fonder

| nyheter

Fonden Alfred Berg Sverige Plus är från 2019-01-28 inte valbar hos Pensionsmyndigheten på grund av sammanläggning den 2019-02-27.

Fond som upphör

Fondnamn: Alfred Berg Sverige Plus
Fondbolag: Alfred Berg Fonder AB
Fondnummer: 647487

Mottagande fond i sammanläggningen

Fondnamn: Alfred Berg Fastighetsfond Norden
Fondbolag: Alfred Berg Fonder AB
Fondnummer 320176
Fondtyp: Aktiefonder
Kategori: Fastighet
Fondavgift: 0,64%
Risk: Hög risk

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka: 6