Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

BL - Equities Europe B har haft andelssplitt

| fondnyheter

Fonden BL - Equities Europe B har haft en andelssplit och därför har kursen gått ner. Värdet på kontot kommer att återställas när de nya andelar kommer in på kontot. Fonden är därför från den 22 december inte valbar på Fondtorget. 

Andelsägarna kommer att få 83 nya andelar på varje gammal andel i fonden. Värdet kommer då att återställas med fler andelar men till en lägre kurs. Fonden är under den tiden inte valbar.

Fond: BL - Equities Europe B
Fondnummer: 336826
Fondbolag:  Banque de Luxembourg Investments S.A.

Fonden är från den 5 januari åter valbar på fondtorget.

Brev kommer att skickas till berörda pensionssparare vecka 1.

Ta del av innehållet i brevet:

Felaktig värdeutveckling i procent i ditt Orange kuvert

Den här informationen skickas till dig eftersom du vid utgången av 2020 hade andelar i BL - Equities Europe B (fondnummer 336826) i ditt premiepensionssparande.

Du behöver inte göra något

Du som kund behöver inte göra något. Detta är endast information.

Felaktig fondinformation

Fonden BL - Equities Europe B genomförde i slutet av december 2020 en andelssplit vilket innebar att du fick 83 nya andelar för en gammal andel.
I samband med detta sjönk fondens kurs från cirka 8300 EUR till cirka 100 EUR per andel. Värdet på ditt konto är justerat med de nya andelarna och är nu korrekt.

Däremot medförde kursfallet att vår beräkning av värdeutvecklingen för 2020 blev felaktig.

Det ser ut som att fonden har minskat med 99 procent i värde. Den korrekta värdeutvecklingen är en minskning på 4 procent. Vi kommer tyvärr inte hinna rätta felet innan ditt årsbesked (Orange Kuvert) trycks. Därför kommer en felaktig procentuell värdeutvecklingen att visas.

Felet innebär ingen påverkan på ditt pensionsbelopp eller värde, utan är endast ett tryckfel.

Vi ber om ursäkt för det inträffade.

Mer om premiepension

På vår webbplats pensionsmyndigheten.se kan du läsa mer om premiepension och fondsparande.

Med vänlig hälsning
Pensionsmyndigheten