Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

E. Öhman J:or Fonder AB lägger samman fonder

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Fondbolaget E. Öhman J:or Fonder AB har beslutat lägga samman fonder.
Fonderna Öhman Penningmarknadsfond SEK (403873), Öhman Global Hållbar (869073) och Öhman Utlandsfond (936781) är därför från och med den
28 april 2017 inte längre valbara.  

Fonden Öhman Penningmarknadsfond SEK läggs den 16 maj 2017 samman med fonden Öhman Penningmarknadsfond (294918).

Fonderna Öhman Global Hållbar och Öhman Utlandsfond läggs den 17 maj 2017 samman med fonden Öhman Global Sustainable Brands (964767) som samma dag ändrar nam till Öhman Global Hållbar. Fonden får ny fondavgift den 17 maj och den blir då 0,40 procent.
Fonden Öhman Penningmarknadsfond har möjlighet att ta ut 2 procent av andelsvärdet i avgift, men dess faktiska årliga avgift var för 2016 0,11 procent.

Sista dag för dig som inte vill följa med i fusionen för Öhman Penningmarknadsfond SEK är den 14 maj 2017.
Sista dag för dig som inte vill följa med i fusionen för Öhman Global Hållbar och Öhman Utlandsfond är den 16 maj 2017.  

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka 18.