Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

East capital byter extern förvaltare av sina fonder. Pensionsmyndigheten väljstoppar bolagets fonder tills dess myndigheten granskat den externa förvaltaren

| nyheter

East Capital Asset Management S.A. utser en ny legal enhet som portföljförvaltare av sina fonder East Capital Financial Services AB,  som en del i koncernintern omorganisation. Pensionsmyndigheten väljstoppar bolagets fonder tills dess myndigheten granskat den nya legala enheten.

East Capital Asset Management S.A. fonder är från den 31 mars tillsvidare inte valbara på fondtorget. 

Berörda fonder

872382 - East Capital Balkan
870907 - East Capital Global Frontier Markets
834788 - East Capital Ryssland
442483 - East Capital Östeuropa

Mer information kommer löpande.

Fonderna är från 2020-04-07 åter valbara.