Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. fonder inte valbara på grund av administrativa skäl

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. fonder är från den 26 februari inte längre valbara på fondtorget på grund av ändrade andelsklasser.

Förändringen innebär att fonderna kommer att ändra andelsklasser från E-ACC till A-ACC och fonden Fidelity Funds - Global High Yield Fund kommer även att ändra noterings valuta tll USD. Fonderna kommer att få nya fondnummer.

Fond som upphör

Fondnamn: Fidelity Funds - America Fund E-ACC
Fondnummer: 866715
Noteringsvaluta: EUR

Övertagande fond

Fondnamn: Fidelity Funds - America Fund A-ACC
Fondnummer: 850776
Noteringsvaluta: EUR

Fond som upphör

Fondnamn: Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund E-ACC
Fondnummer: 795054
Noteringsvaluta: EUR

Övertagande fond

Fondnamn: Fidelity Funds - Asian Special Situations Fund A-ACC
Fondnummer: 922435
Noteringsvaluta: EUR

Fond som upphör

Fondnamn: Fidelity Funds - China Consumer Fund E-ACC
Fondnummer: 759225
Noteringsvaluta: EUR

Övertagande fond

Fondnamn:  Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC
Fondnummer: 886606
Noteringsvaluta: EUR

Fond som upphör

Fondnamn: Fidelity Funds - Emerging Asia Fund E-ACC
Fondnummer: 150110
Noteringsvaluta: EUR

Övertagande fond

Fondnamn: Fidelity Funds - Emerging Asia Fund  A-ACC
Fondnummer: 313320
Noteringsvaluta: EUR

Fond som upphör

Fondnamn Fidelity Funds - Emerging Markets Fund E-ACC
Fondnummer: 978452
Noteringsvaluta: EUR

Övertagande fond

Fondnamn: Fidelity Funds - Emerging Markets Fund A-ACC
Fondnummer: 349150
Noteringsvaluta: EUR

Fond som upphör

Fondnamn: Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund E-ACC
Fondnummer: 942623
Noteringsvaluta: EUR

Övertagande fond

Fondnamn: Fidelity Funds - European Dynamic Growth Fund A-ACC
Fondnummer: 814947
Noteringsvaluta: EUR

Fond som upphör

Fondnamn: Fidelity Funds - Global High Yield Fund E-ACC
Fondnummer: 906792
Noteringsvaluta: EUR

Övertagande fond

Fondnamn: Fidelity Funds - Global High Yield Fund A-ACC
Fondnummer: 277491
Noteringsvaluta: USD

Fonderna kommer att vara stängda för handel tills det att andelarna är överflyttade till de nya fonderna. Det kommer att ta cirka en vecka innan det är klart.