Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fondbolaget Ålandsbanken Fondbolag Ab lägger samman fonder

| nyheter

Fonderna Ålandsbanken Kina Aktie Placeringsfond (799247) och Ålandsbanken Premium 100 Global Aktie Placeringsfond (740274) är från 2018-11-16 inte valbar hos Pensionsmyndigheten på grund av sammanläggning den 2018-12-18.

Fond som upphör
Fondnamn: Ålandsbanken Kina Aktie Placeringsfond
Fondbolag: Ålandsbanken Fondbolag Ab
Fondnummer: 799247

Mottagande fond i sammanläggningen
Fondnamn: FIM Emerging Markets ESGFondbolag: FIM Kapitalförvaltning Ab
Fondnummer 670091
Fondtyp: Aktiefonder
Kategori: Nya marknader
Fondavgift: 0,76 %

Fond som upphör
Fondnamn: Ålandsbanken Premium 100 Global Aktie Placeringsfond
Fondbolag: Ålandsbanken Fondbolag Ab
Fondnummer: 740274

Mottagande fond i sammanläggningen
Fondnamn: FIM Global Placeringsfond
Fondbolag: FIM Kapitalförvaltning Ab
Fondnummer: 989491
Fondtyp: Aktiefonder
Kategori: Global
Fondavgift: 0,73%

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka: 48