Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fondbolaget FCG Fonder AB lägger samman fonder

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Fonden FondNavigator 0-100 Aktieallokering är från 2019-03-05 inte längre valbara hos Pensionsmyndigheten på grund av sammanläggning.

Fonder som upphör

Fondnamn: FondNavigator 0-100 Aktieallokering
Fondbolag:FCG Fonder AB
Fondnummer: 787671

Mottagande fond i sammanläggningen

Fondnamn: East Capital Multi-Strategi
Fondbolag: East Capital Asset Management S.A.
Fondnummer 536276
Fondtyp: Blandfonder
Kategori: Balanserad
Fondavgift: 0,52%

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka: 11