Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fondbolaget Granit Fonder AB lägger samman fonder

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Fonderna Granit Global 85, Granit Basfonden, Granit Småbolag är från 2019-02-28 inte längre valbara hos Pensionsmyndigheten på grund av sammanläggning.

Fonder som upphör

Fondnamn: Granit Global 85
Fondbolag: Granit Fonder AB
Fondnummer: 836908

Fondnamn: Granit Basfonden
Fondbolag: Granit Fonder AB
Fondnummer: 156315

Fondnamn: Granit Småbolag
Fondbolag: Granit Fonder AB
Fondnummer: 656637


Mottagande fond i sammanläggningen

Fondnamn: Sensor Sverige Select
Fondbolag: Sensor Fonder AB
Fondnummer 303701
Fondtyp: Blandfonder
Kategori: Varierande
Fondavgift: 0,51%

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka: 10