Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fondbolaget IKC Fonder AB lägger samman fonder

| nyheter

Fonderna IKC 0-50, IKC Pension Variabel IKC Global Brand är från 2019-02-28 inte längre valbara hos Pensionsmyndigheten på grund av sammanläggning.

Fonder som upphör

Fondnamn: IKC 0-50
Fondbolag: IKC Fonder AB
Fondnummer: 590463

Fondnamn: IKC Pension Variabel
Fondbolag: IKC Fonder AB
Fondnummer: 651141

Fondnamn: IKC Global Brand
Fondbolag: IKC Fonder AB
Fondnummer: 208439


Mottagande fond i sammanläggningen

Fondnamn: East Capital Multi-Strategi
Fondbolag: East Capital Asset Management S.A.
Fondnummer 536276
Fondtyp: Blandfonder
Kategori: Balanserad
Fondavgift: 0,52%

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka: 10