Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fondbolaget Navigera AB lägger samman fonder

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Fonderna Navigera Strategi Tillväxt, Navigera Strategi Bevara och Navigera Strategi Världen är från 2019-01-28 inte valbar hos Pensionsmyndigheten på grund av sammanläggning.

Fonder som upphör

Fondnamn: Navigera Strategi Tillväxt
Fondbolag: Navigera AB
Fondnummer: 374835

Fondnamn: Navigera Strategi Bevara
Fondbolag: Navigera AB
Fondnummer: 172601

Fondnamn: Navigera Strategi Världen
Fondbolag: Navigera AB
Fondnummer: 339002

Mottagande fond i sammanläggningen

Fondnamn: Cicero World 0-100
Fondbolag: Cicero Fonder AB
Fondnummer 715664
Fondtyp: Blandfonder
Kategori: Varierande
Fondavgift: 0,60%
Risk: Medel risk

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka: 6