Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fonden Swedbank Robur Penningmarknadsfond ändrar sina fondbestämmelser

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Swedbank Robur Penningmarknadsfond ändrar namn, fondavgiften höjs och placeringsinriktningen breddas.

Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB
Tidigare fondnamn: Swedbank Robur Penningmarknadsfond
Nytt fondnamn: Swedbank Robur Räntefond Kort
Fondnummer: 175265

Tidigare fondavgift: 0,00%
Ny fondavgift: 0,10%

Fondens nuvarande begränsning att placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument i svensk valuta tas bort. Fonden får i fortsättningen investera i både svenska och utländska överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument oavsett valuta.

Ändringarna gäller från 2019-03-14

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka 10.