Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Du använder en gammal webbläsare

Vi rekommenderar att du uppdaterar den eller byter till en annan för att webbplatsen ska fungera bra.

Rekommenderade webbläsare

Fonden Swedbank Robur Penningmarknadsfond ändrar sina fondbestämmelser

| nyheter

Swedbank Robur Penningmarknadsfond ändrar namn, fondavgiften höjs och placeringsinriktningen breddas.

Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB
Tidigare fondnamn: Swedbank Robur Penningmarknadsfond
Nytt fondnamn: Swedbank Robur Räntefond Kort
Fondnummer: 175265

Tidigare fondavgift: 0,00%
Ny fondavgift: 0,10%

Fondens nuvarande begränsning att placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument i svensk valuta tas bort. Fonden får i fortsättningen investera i både svenska och utländska överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument oavsett valuta.

Ändringarna gäller från 2019-03-14

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka 10.