Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fonden Swedbank Robur Penningmarknadsfond ändrar sina fondbestämmelser

| nyheter

Swedbank Robur Penningmarknadsfond ändrar namn, fondavgiften höjs och placeringsinriktningen breddas.

Fondbolag: Swedbank Robur Fonder AB
Tidigare fondnamn: Swedbank Robur Penningmarknadsfond
Nytt fondnamn: Swedbank Robur Räntefond Kort
Fondnummer: 175265

Tidigare fondavgift: 0,00%
Ny fondavgift: 0,10%

Fondens nuvarande begränsning att placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument i svensk valuta tas bort. Fonden får i fortsättningen investera i både svenska och utländska överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument oavsett valuta.

Ändringarna gäller från 2019-03-14

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka 10.