Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionens traditionella försäkring hade en värdeutveckling på 0,60 procent under första halvåret

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Avkastningen för den traditionella försäkringens totala tillgångsportfölj uppgick för första halvåret 2020 till 0,60 procent vilket kan jämföras med 12,83 procent vid samma tid föregående år.

Värdet på de förvaltade tillgångarna uppgick per den 30 juni 2020 till 49 012,5 miljoner kronor jämfört med 42 014,7 miljoner kronor samma tid året innan. Återbäringsräntan uppgår för närvarande till 5,0 procent

Under året har Pensionsmyndigheten fortsatt sitt arbete mot en fossilfri framtid och gör sedan slutet av november 2019 inga investeringar i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion/distribution av fossila bränslen. Arbetet med att skapa en fossilfri tillgångsportfölj startade i februari 2016 och arbetet fortsätter.

Pensionsmyndigheten arbetar sedan tidigare med ansvarsfulla investeringar. Direkta placeringar får endast göras i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion/distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Pensionsmyndigheten strävar också efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

I samband med pensioneringstillfället, eller senare, kan pensionsspararen/pensionären välja att lämna fondförsäkringen och övergå till en så kallad traditionell försäkring, då övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet. Traditionell försäkring innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt. Därutöver betalas vanligen även ett icke garanterat tilläggsbelopp. Antalet pensionärer som har traditionell försäkring per 30 juni 2020 var 345 673 jämfört med 327 796 året dessförinnan.