Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Premiepensionens traditionella försäkring hade en värdeutveckling på 1,04 procent under årets första kvartal

| fondnyheter

Värdeutvecklingen för den traditionella försäkringen var 1,04 procent under årets första kvartal jämfört med en negativ utveckling på -4,46 procent för samma period förra året.

Den traditionella försäkringens portfölj innehåller inte några bolag vars verksamhet utgörs av produktion eller distribution av fossila bränslen. Jämfört med ett globalt index innehållande fossila bolag gick den traditionella försäkringens aktieportfölj 0,13 procentenheter sämre under årets första tre månader. Återbäringsräntan är för närvarande 9 procent.

Den traditionella försäkringens portfölj uppgick till 55,1 miljarder kronor, per den 31 mars 2021 fördelat på 34,1 miljarder kronor i räntebärande tillgångar, 20,5 miljarder kronor i globala aktier samt 0,5 miljarder kronor i fastigheter.

Fastigheter är ett nytt tillgångsslag i portföljen och den första investeringen gjordes i mars i Heimstaden Bostad AB, ett onoterat bostadsfastighetsbolag.

Hållbarhet

Direkta placeringar får göras endast i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion/distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vidare får placeringar heller inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion/distribution av fossila bränslen. Pensionsmyndigheten ska sträva efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Traditionell försäkring

I samband med pensioneringstillfället, eller senare, kan pensionsspararen/pensionären välja att lämna fondförsäkringen och övergå till en så kallad traditionell försäkring, då övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet. Traditionell försäkring innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt. Därutöver betalas vanligen även ett icke garanterat tilläggsbelopp. Antalet pensionärer som hade traditionell försäkring per den 31 mars 2021 var 346 000.