Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionens traditionella försäkring hade en värdeutveckling på 4,64 procent under helåret 2020

| fondnyheter

Värdeutvecklingen för den traditionella försäkringen var 4,64 procent under helåret 2020 jämfört med 17,04 procent för föregående år.

Den traditionella försäkringen är fossilfri och jämfört med ett globalt index innehållande fossila bolag hade den traditionella försäkringens portfölj 3,1 procentenheter högre värdeutveckling under året. Återbäringsräntan är för närvarande 7 procent.

Den traditionella försäkringens portfölj passerade 50 miljarder kronor under året och uppgick till 53,3 miljarder kronor den 31 december 2020, fördelat på 34,6 miljarder kronor i räntebärande tillgångar och 18,7 miljarder kronor i globala aktier.

Hållbarhet

Direkta placeringar får göras endast i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion/distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vidare får placeringar heller inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion/distribution av fossila bränslen. Pensionsmyndigheten ska sträva efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Traditionell försäkring

I samband med pensioneringstillfället, eller senare, kan pensionsspararen/pensionären välja att lämna fondförsäkringen och övergå till en så kallad traditionell försäkring, då övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet. Traditionell försäkring innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt. Därutöver betalas vanligen även ett icke garanterat tilläggsbelopp. Antalet pensionärer som hade traditionell försäkring per den 31 december 2020 var 342 000 jämfört med 326 000 ett år tidigare.