Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Fonder som avregistreras från fondtorget på grund av att ansökan om nytt fondavtal inte lämnats

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Fonder som inte längre är valbara på grund av det nya Fondavtalet.

Pensionsmyndigheten har, på grund av förändrad lagstiftning inom premiepensionen, sagt upp samtliga avtal med de fondbolag som den 1 november 2018 hade fonder på fondtorget. De fondbolag som ville ha kvar fonder på fondtorget skulle ha ansökt om att få ingå nytt fondavtal med Pensionsmyndigheten senast den 28 december 2018. Fonder som inte har tecknat nytt avtal kommer att avregistreras och mottagande fond kommer att bli AP7 Såfa.

Brev till berörda pensionssparare kommer att skickas ut löpande under våren/sommaren.

Se nedan, länk till brevet. Detta är en mall på hur brevet kommer att se ut.