Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. ändrar fondnamn | Pensionsmyndigheten
Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. ändrar fondnamn

| nyheter

Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. fonder ändrar namn.

Tidigare fondnamn:                   Aberdeen Global - Japanese Smaller Companies Fund

Nytt fondnamn:                          Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Smaller                                                                     Companies Fund

Fondnummer:                             192146

                            

Tidigare fondnamn:                   Aberdeen Global - Asia Local Currency Short Duration Bond Fund

Nytt fondnamn:                          Aberdeen Standard SICAV I - Asia Local Currency                                                                 Short Duration Bond Fund

Fondnummer:                             336115

                            

Tidigare fondnamn:                   Aberdeen Global - European Equity Fund

Nytt fondnamn:                          Aberdeen Standard SICAV I  - European Equity Fund

Fondnummer:                             367698

                            

Tidigare fondnamn:                   Aberdeen Global - North American Equity Fund

Nytt fondnamn:                          Aberdeen Standard SICAV I - North American Equity                                                         Fund

Fondnummer:                             407775

                            

Tidigare fondnamn:                   Aberdeen Global - UK Equity Fund

Nytt fondnamn:                          Aberdeen Standard SICAV I- UK Equity Fund

Fondnummer:                             515262

                            

Tidigare fondnamn:                   Aberdeen Global - Select Global Investment Grade Credit Bond Fund

Nytt fondnamn:                          Aberdeen Standard SICAV I  - Select Global                                                                           Investment Grade Credit Bond Fund

Fondnummer:                             551093

                            

Tidigare fondnamn:                   Aberdeen Global - Select Emerging Markets Bond Fund

Nytt fondnamn:                          Aberdeen Standard SICAV I- Select Emerging Markets Bond Fund

Fondnummer:                             721746                          

 

 

Tidigare fondnamn:                   Aberdeen Global - Japanese Equity Fund

Nytt fondnamn:                          Aberdeen Standard SICAV I - Japanese Equity Fund

Fondnummer:                             757575

                            

Tidigare fondnamn:                   Aberdeen Global - Technology Equity Fund

Nytt fondnamn:                          Aberdeen Standard SICAV I- Technology Equity Fund

Fondnummer:                             848069

                            

Tidigare fondnamn:                   Aberdeen Global - European Equity (Ex UK) Fund

Nytt fondnamn:                          Aberdeen Standard SICAV I - European Equity                                                                     (ExUK) Fund

Fondnummer:                             865063

                            

Tidigare fondnamn:                   Aberdeen Global - Select Euro High Yield Bond

Nytt fondnamn:                          Aberdeen Standard SICAV I - Select Euro High Yield Bond

Fondnummer:                             900894

Ändringen gäller från 2019-02-18