Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Cicero Fonder ändrar fondbestämmelser

| nyheter

Fonden har hittills förvaltats så att dess värdeutveckling inte kunnat påverkas av hur svenska kronans (SEK) värde gentemot andra valutor ändrats.

Fonden har hittills förvaltats så att dess värdeutveckling inte kunnat påverkas av hur svenska kronans (SEK) värde gentemot andra valutor ändrats. Detta har bland annat medfört att fonden under fjolåret tappade i värdeutveckling, räknat i SEK, jämfört med konkurrerande fonder när svenska kronan kraftigt försvagades mot amerikanska dollar (USD). I och med att fondens bestämmelser ändras per den 27 februari 2015 kommer fondens värdeutveckling framöver att påverkas av hur svenska kronan rör sig i förhållande till andra valutor

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka 10