Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fondbolaget Danske Invest Management Company S.A. lägger samman fonder

| nyheter

Fonden Danske Invest SICAV-Sverige/Europa är från 2018-10-23 inte valbar hos Pensionsmyndigheten på grund av sammanläggning.

Fond som upphör
Fondnamn: Danske Invest SICAV-Sverige/Europa
Fondnummer: 937433
Sista datum att välja ur fond om man inte önskar få andelarna flyttade till mottagande fond: 2018-11-09

Mottagande fond i sammanläggningen 
Fondnamn: Danske Invest Allocation SICAV- Horisont Aktie
Fondnummer 891804
Fondtyp: Aktiefonder
Kategori: Global och Sverige
Fondavgift: 0,56%

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka: 46