Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fondbolaget E. Öhman J:or Fonder AB lägger samman fonder

| nyheter

Fonden Öhman Hjärt-Lungfond (749788) är från 2018-11-08 inte valbar hos Pensionsmyndigheten på grund av sammanläggning.

Fond som upphör
Fondnamn: Öhman Hjärt-Lungfond
Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
Fondnummer: 749788

Mottagande fond i sammanläggningen
Fondnamn: Öhman Global Hållbar
Fondbolag: E. Öhman J:or Fonder AB
Fondnummer 964767
Fondtyp: Aktiefonder
Kategori: Global
Fondavgift: 0,37%

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka: 46