Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fondbolaget FCG Fonder AB lägger samman fonder

| nyheter

Fonden FondNavigator 0-100 Aktieallokering är från 2019-03-05 inte längre valbara hos Pensionsmyndigheten på grund av sammanläggning.

Fonder som upphör

Fondnamn: FondNavigator 0-100 Aktieallokering
Fondbolag:FCG Fonder AB
Fondnummer: 787671

Mottagande fond i sammanläggningen

Fondnamn: East Capital Multi-Strategi
Fondbolag: East Capital Asset Management S.A.
Fondnummer 536276
Fondtyp: Blandfonder
Kategori: Balanserad
Fondavgift: 0,52%

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka: 11