Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Systemunderhåll 17-18 april

Från klockan 15 på lördag till klockan 06 på söndag vi systemunderhåll. Under den tiden kan du inte logga in på Mina sidor.

Fondbolaget FIM Kapitalförvaltning Ab lägger samman fonder

| nyheter

Fonden FIM Russia Placeringsfond (396325) är från 2018-12-12 inte valbar hos Pensionsmyndigheten på grund av sammanläggning.

Fond som upphör
Fondnamn: FIM Russia Placeringsfond
Fondbolag: FIM Kapitalförvaltning Ab
Fondnummer: 396325

Mottagande fond i sammanläggningen
Fondnamn: FIM Emerging Markets ESG
Fondbolag: FIM Kapitalförvaltning Ab
Fondnummer 670091
Fondtyp: Aktiefonder
Kategori: Nya marknader
Fondavgift: 0,76%

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka: 51