Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen

Fondbolaget Granit Fonder AB lägger samman fonder

| nyheter

Fonderna Granit Basfonden, Granit Global 85 och Granit Småbolag är från 2018-11-14 inte valbar hos Pensionsmyndigheten på grund av sammanläggning den 2018-12-14

Fond som upphör
Fondnamn: Granit Basfonden
Fondbolag: Granit Fonder AB
Fondnummer: 156315

Mottagande fond i sammanläggningen
Fondnamn: SEF - Strukturinvest Basfonden
Fondbolag: Swedbank Management Company S.A.
Fondnummer 937011
Fondtyp: Blandfonder
Kategori: Varierande
Fondavgift: ny fond ej startad

Fond som upphör
Fondnamn: Granit Global 85
Fondbolag: Granit Fonder AB
Fondnummer: 836908

Mottagande fond i sammanläggningen
Fondnamn: SEF - Strukturinvest Global 85
Fondbolag: Swedbank Management Company S.A.
Fondnummer 108670
Fondtyp: Blandfonder
Kategori: Varierande
Fondavgift: ny fond ej startad

Fond som upphör
Fondnamn: Granit Småbolag
Fondbolag: Granit Fonder AB
Fondnummer: 656637

Mottagande fond i sammanläggningen
Fondnamn: SEF - Strukturinvest Småbolag
Fondbolag: Swedbank Management Company S.A.
Fondnummer 937011
Fondtyp: Aktiefonder
Kategori: Sverige småbolag
Fondavgift: ny fond ej startad

Brev skickas till berörda pensionssparare vecka: 47