Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionens traditionella försäkring hade en värdeutveckling på 3,08 procent under första halvåret

| fondnyheter

Värdeutvecklingen för den traditionella försäkringen var 3,08 procent under första halvåret 2021 jämfört med en utveckling på 0,60 procent under samma period förra året.

Den traditionella försäkringens portfölj uppgick till 57,9 miljarder kronor, per den 30 juni 2021 fördelat på 35,0 miljarder kronor i räntebärande tillgångar, 22,4 miljarder kronor i globala aktier samt 0,5 miljarder kronor i fastigheter.

Återbäringsräntan är för närvarande 9 procent. Den traditionella försäkringens portfölj innehåller inte några bolag vars verksamhet utgörs av produktion eller distribution av fossila bränslen. Jämfört med ett globalt index innehållande fossila bolag gick den traditionella försäkringens aktieportfölj 0,27 procentenheter sämre under första halvåret. 

Hållbarhet

Direkta placeringar får göras endast i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion/distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vidare får placeringar heller inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion/distribution av fossila bränslen. Pensionsmyndigheten ska sträva efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Traditionell försäkring

I samband med pensioneringstillfället, eller senare, kan pensionsspararen/pensionären välja att lämna fondförsäkringen och övergå till en så kallad traditionell försäkring, då övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet. Traditionell försäkring innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt. Därutöver betalas vanligen även ett icke garanterat tilläggsbelopp. Antalet pensionärer som hade traditionell försäkring per den 30 juni 2021 var 349 000.

Detta inlägg är taggat med: