Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Premiepensionens traditionella försäkring hade en värdeutveckling på 3,13 procent under årets tre första kvartal

| fondnyheter

Värdeutvecklingen för den traditionella försäkringen var 3,13 procent under årets första nio månader jämfört med 17,98 procent för samma period förra året.

Den traditionella försäkringen är fossilfri och jämfört med ett globalt index innehållande fossila bolag gick den traditionella försäkringens aktieportfölj 3,4 procentenheter bättre under årets första nio månader. Återbäringsräntan är för närvarande 5 procent.

Den traditionella försäkringens portfölj uppgick för första gången vid ett kvartalsskifte till ett belopp över 50 miljarder kronor, närmare bestämt till 51,4 miljarder kronor per den 30 september 2020 fördelat på 33,6 miljarder kronor i räntebärande tillgångar och 17,8 miljarder kronor i globala aktier.

Hållbarhet

Direkta placeringar får göras endast i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion/distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Vidare får placeringar heller inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet består av produktion/distribution av fossila bränslen. Pensionsmyndigheten ska sträva efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s global mål för hållbar utveckling.

Traditionell försäkring

I samband med pensioneringstillfället, eller senare, kan pensionsspararen/pensionären välja att lämna fondförsäkringen och övergå till en så kallad traditionell försäkring, då övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet. Traditionell försäkring innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt. Därutöver betalas vanligen även ett icke garanterat tilläggsbelopp. Antalet pensionärer som hade traditionell försäkring per den 30 september 2020 var 349 000 jämfört med 332 000 ett år tidigare.

Detta inlägg är taggat med: