Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Återbäringsräntan för Pensionsmyndighetens traditionella försäkring är 3,5 procent från 1 april 2020

| nyheter

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Avkastningen för den traditionella försäkringens totala tillgångsportfölj uppgick per första kvartalet 2020 till -4,46 procent. Från 1 april 2020 är återbäringsräntan 3,5 procent. (9,0 procent).

Premieinkomsten för den traditionella försäkringen uppgick under året till 1 886,7 miljoner kronor jämfört med 1 454,9 miljoner kronor under samma period året innan. Pensionsutbetalningarna uppgick till 637,7 miljoner kronor. Under året har 19,8 procent av de nya pensionärerna valt traditionell försäkring.

Värdet på de förvaltade tillgångarna uppgick per den 31 mars 2020 till 45 530,8 miljoner kronor jämfört med 39 182,3 miljoner kronor samma period året innan.

Pensionsmyndigheten arbetar sedan tidigare med ansvarsfulla investeringar. Direkta placeringar får endast göras i företag som på ett godtagbart sätt följer kraven i de internationella konventioner som Sverige har undertecknat. Placeringar får inte göras i företag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av produktion/distribution av vapen, alkohol, tobak, spel och pornografi. Pensionsmyndigheten strävar också efter att placera i företag som bidrar till att uppnå FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling.

Traditionell försäkring

I samband med pensioneringstillfället, eller senare, kan pensionsspararen/pensionären välja att lämna fondförsäkringen och övergå till en så kallad traditionell försäkring, då övertar Pensionsmyndigheten förvaltningen av kapitalet. Traditionell försäkring innebär att ett månatligt belopp garanteras livsvarigt. Därutöver betalas vanligen även ett icke garanterat tilläggsbelopp. Antalet pensionärer som hade traditionell försäkring per 31 mars 2020 var 341 468 jämfört med 322 995 samma period året innan.