Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

2016 ett bra år för premiepensionen – trots allt

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Vid sidan av de uppmärksammade händelserna med oseriösa fondbolag och pengar som inte betalats tillbaka var 2016 ett bra år för resterande delar av premiepensionens fondtorg. I genomsnitt lyckades de sparare som valt att spara i det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa bättre än de som valt fonder själva. Det visar Pensionsmyndighetens rapport över premiepensionen 2016. 

2016 blev ett mycket bra år för premiepensionen i sin helhet. Sett till totalen för samtliga sparare var det statliga förvalsalternativet AP7 Såfa mer lyckosamt än genomsnittet för de sparare som valt andra fonder. Det fanns dock en handfull fonder med tveksam värdeutveckling och det fick konsekvenser för värdeutvecklingen på pensionsspararnas konton. 

– Under 2016 hade pensionssparare i AP7 Såfa en bättre utveckling än sparare med egen portfölj: 13,9 procent mot 9,5 procent. För de som valt någon typ av förvaltningstjänst var motsvarande utveckling 6,5 procent, säger Bengt Norrby, statistikansvarig på Pensionsmyndigheten.

Den större delen av den allmänna pensionen kommer från inkomstpensionen, medan den mindre delen kommer från premiepensionen. Premiepensionen är ett så kallat fonderat system och innebär att spararen själv kan välja fonder. För den som inte gör något val hamnar pengarna i det statliga förvalet AP7 Såfa. Historiskt sett har det varit ett mycket bra alternativ: sedan start har avkastningen varit i genomsnitt 9,6 procent. Motsvarande avkastning för pensionssparare med egen portfölj har varit 6,5 procent. 

7,2 miljoner och 983,5 miljarder 

Vid årets slut omfattade premiepensionssystemet 7,2 miljoner individer, varav 5,8 miljoner pensionssparare och 1,4 miljoner pensionärer. Totalt förvaltat kapital uppgick till 983,5 miljarder kronor varav 960 miljarder kronor i fondförsäkring och 23,5 miljarder kronor i traditionell försäkring. Under året placerades 38 miljarder kronor i nya pensionsrätter, medan 7,6 miljarder kronor betalades ut i premiepensioner.

Genomsnittlig kontobehållning för pensionsspararna var 148 200 kronor. Det är en ökning med 11 600 kronor från föregående år. För pensionssparare med egen portfölj var kontobehållningen 210 000 kronor och för pensionssparare med innehav i AP7 Såfa, 96 600 kronor.

48 procent av pensionsspararna har sina pensionsmedel placerade i AP7 Såfa och deras fondkapital motsvarar 30 procent av det totala fondkapitalet i premiepensionssystemet. 

För pensionärerna var genomsnittlig kontobehållning 88 800 kronor. Behållningen har därmed ökat med 11 900 kronor sedan 2015. En bidragande orsak till ökningen är infasningen av det nya pensionssystemet.

80 procent av pensionärerna har fondförsäkring och av dessa har 65 procent en egen portfölj och 35 procent har placerat kapitalet i AP7 Såfa. 20 procent av alla pensionärer har sina pensionsmedel placerade i traditionell försäkring.

Pensionärer kan välja att ta ut hela eller delar av pensionen från och med 61 års ålder. Nästan alla, drygt 97 procent, väljer att ta ut hel premiepension. Under 2015 uppgick pensionsutbetalningarna till dem som tar ut hel pension i genomsnitt till 480 kronor i månaden. Den högsta utbetalningen i premiepensionen under 2016 var 4 181 kronor i månaden.

Fortsatt många fondbyten

Värt att notera är också att antalet fondbyten ligger på samma nivå som föregående år. Under 2016 genomfördes 810 335 fondbyten, en minskning med 14 360 fondbyten jämfört med 2015. Antal pensionssparare och pensionärer som gjorde fondbyten var drygt 360 247 vilket motsvarar 5,2 procent av alla individer inom premiepensionen.

Det kan fortsatt noteras att vad gäller fondbyten via fondbytesblankett så fortsätter dessa att öka. Sedan 2013 har antalet fondbyten med blankett ökat med närmare 2 000 procent. 2013 gjordes 6 282 fondbyten via blankett, medan motsvarande siffra för 2016 är 142 846 fondbyten.

Större andel hållbara investeringar

Andel kapital i fondförsäkring som uppfyller SWESIF:s krav på hållbara investeringar fortsatte att öka under förra året. Andelen kapital gick från 57 procent 2015 till 65 procent 2016. 

– I första hand beror denna ökning på att ett antal fonder med mycket kapital nu uppfyller SWESIF:s krav på hållbara investeringar, förklarar Bengt Norrby. 

Samma fonder i fondportföljen över tid 

På 2016 års tio-i-topplista över fonder som valts under året är det inga stora förändringar jämfört med året innan. I topp återfinns Swedbank Robur Technology. Fonden hette tidigare Swedbank Robur Contura och var också den fond som flest pensionssparare valde vid första valet år 2000. Didner & Gerge Aktiefond har passerat AMF Aktiefond Sverige och hamnade under 2016 på andra plats. 

Att förändringarna på listan är små under året är en konsekvens av att få pensionssparare väljer att göra fondbyten. Flera av fonderna är också generationsfonder där pensionsspararna har gjort ett aktivt val och låter pengarna ligga kvar. Det är ju också tanken med generationsfonder, att man skall kunna ligga kvar i fonden fram till pensionen och att risken dras ned med stigande ålder utan att man själv behöver vara aktiv under sparandetiden, avslutar Bengt Norrby.

För vidare information

Bengt Norrby, statistikansvarig, 072-210 23 70
Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00