Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Alla ansökningar till premiepensionens fondtorg

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Nu står det klart att 70 fondbolag med 553 fonder har ansökt om att vara med på Pensionsmyndighetens fondtorg för premiepension. Det innebär att 269 fonder avregistreras i samband med att sparare får information via brev. Arbetet med att granska alla ansökningar tar nu vid.

I samband med att nya regler för Pensionsmyndighetens fondtorg träder i kraft så har 70 bolag ansökt om medverkan för 553 fonder på fondtorget. Av dessa fonder finns 512 fonder med sedan tidigare på fondtorget.

De 269 fonder som lämnar fondtorget rymmer cirka 630 000 sparare och ett fondkapital på drygt 48 miljarder kronor. Fonderna som berörs köpstoppas. Spararna och pengarna hamnar istället i andra alternativ. Brev till alla berörda sparare går ut löpande under våren varav de första denna vecka.

– Vi skickar brev till alla sparare som påverkas av att deras valda fonder avregistreras från fondtorget. Spararen hamnar antingen i en annan fond eller i AP7 Såfa. Ingen sparare behöver göra något med anledningen av förändringarna, men vi rekommenderar alla sparare som får ett brev att se över sina fonder. Är man inte nöjd så kan man alltid byta fond, säger Erik Fransson som är chef för fondtorgsavdelningen på Pensionsmyndigheten.

Granskning startar

Nu börjar granskningen där fondbolag, fondförvaltare och fonder kommer att granskas utifrån de nya lag- och fondavtalskraven. En ansökan innebär därmed inte per automatik att ett bolag eller en fond accepteras på det nya fondtorget. Granskningarna beräknas pågå under hela våren.

Antalet fonder minskade under 2018

Totalt minskade antalet fonder på fondtorget från 842 till 783 fonder under 2018. Det tillkom 57 nya fonder och 116 försvann. Av de 116 som försvann gjorde 48 det med anledning av det nya regelverket.

– Vi kan se att många fondbolag såg över sitt utbud på fondtorget med anledning av att vi aviserade de nya reglerna. Det främsta skälet är det lagstadgade storlekskravet. Mindre fonder har försvunnit genom sammanslagningar eller avslut till samma fondbolags liknande fonder, säger Erik Fransson.

Fakta fondförändringar

Orsak till att fond försvinner

Antal fonder

Antal sparare

Förvaltat kapital (miljarder kronor)

Sammanläggning med annan premiepensionsfond

35

115 000

14,5

Fondbyte efter beslut av Pensionsmyndig-heten (liknande fond inom samma fondkoncern)

22

350 000

24,6

Till AP7 Såfa

212

165 000

9,2

Totalt

269

630 000

48,3

Kontakt

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Erik Fransson, chef fondtorgsavdelningen, 072-210 29 14
Pressjour, kvällar och helger: 010-454 30 00