Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Alltmer jämlikt intjänande till allmän pension

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Pensionsmyndigheten har på uppdrag av regeringen granskat vad som bidrar till gapet mellan kvinnors och mäns inkomstpensioner. Lägre lön och kortare arbetstid gör kvinnors pension lägre än männens. Det står klart i en ny rapport som också visar att gapet mellan kvinnors och mäns inkomstpension minskar.

Skillnaden mellan kvinnor och mäns inkomst- och tilläggspensioner har minskat betydligt, från 50 procent 2003 till 29 procent 2017. Minskningen är främst resultatet av att yngre generationer kvinnor har förvärvsarbetat i högre utsträckning än tidigare generationer kvinnor. Allt eftersom de äldre kvinnorna i pensionärsgruppen faller ifrån och ersätts av yngre minskar skillnaden i inkomstpension mellan kvinnor och män. Storleken i skillnaden mellan kvinnors och mäns inkomstpensioner är alltså i hög grad en generationsfråga.

Gapet i pensionsintjäningen minskar

Kvinnor når fortfarande inte upp till mäns intjänande till den framtida pensionen. I snitt tjänade kvinnor födda 1944 - 1948 in 19 procent mindre per år till pensionen, jämfört med män. Allra störst skillnad i intjäning mellan kvinnor och män syns under de så kallade småbarnsåren. Intjäningen skiljer sig trots att kvinnor har tjänat in till pensionen lika länge som män, i snitt ca 42 år. Kvinnor och män började dessutom jobba ungefär samtidigt och de gick i pension i ungefär samma ålder. Istället är det deltid och lägre lön som ger kvinnor den lägre pensionen.

– Det finns två komponenter som samverkar för att pensionsgapet finns kvar även för framtida pensionärer. Lägre löner i yrken där kvinnor är överrepresenterade och mer deltidsarbete ger dem lägre pensionsgrundande inkomst, säger Inger Johannisson som är analytiker på Pensionsmyndigheten och en av tre rapportförfattare.

Deltid vid barnår bara för kvinnor

Kvinnor har gått ned i arbetstid under småbarnsåren i betydligt större utsträckning än män som knappt har ändrat sin arbetstid som småbarnsföräldrar. De pensionsgrundande beloppen för barnårsrätter har bidragit till att minska gapet i inkomstpensionen med 7 - 8 procentenheter.

Det allmänna pensionssystemets inkomstgrundade del bygger på att pensionens storlek beror på hur stor livsinkomst individen har haft och därmed på den avgift individen betalat till systemet. Under pensionstiden får pensionären tillbaka det han eller hon betalat in.  

– I ett sådant system blir månadspensionen lika stor för män och kvinnor endast om män och kvinnor i genomsnitt har samma livsinkomst, det vill säga lika mycket betald arbetstid, både i lön och arbetade timmar. Kvinnor missgynnas ekonomiskt av att de tar ett större ansvar för barn och obetalt hemarbete, medan att män gynnas av att vara på jobbet istället. Kompenserande inslag, exempelvis pensionsrätt för barnår, utjämnar skillnaden. Men de tar inte bort hela skillnaden vid nuvarande beteende och påföljande inkomstskillnad, säger Inger Johannisson.

Om rapporten

Pensionsmyndigheten har i rapporten ”Varför får kvinnor och män olika mycket i inkomstpension?” studerat skillnaderna i inkomstpension mellan män och kvinnor. Rapporten granskar årskullar födda 1944 – 1948 fram till och med 2017, då i åldrarna 69 till 73 år. Rapporten har författats av Inger Johannisson, Tommy Lowén och Ingemar Svensson.

För vidare information

Johan Andersson, pressekreterare, 072-210 21 63
Pressjour, kvällar och helger, 010-454 30 00