Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Andelen pensionärer med grundskydd minskar över tid

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Andelen ålderspensionärer som har någon av grundskyddsförmånerna garantipension, bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd minskar över tid. Störst är minskningen bland kvinnor. Det visar en studie som gjorts av Pensionsmyndighetens analysavdelning. 

Andelen med något grundskydd är som högst bland de äldre pensionärerna. Minskningen totalt beror på att yngre ålderspensionärer generellt har högre inkomstgrundad pension jämfört med äldre pensionärer. Minskningen av andelen med något grundskydd förklaras främst av att färre pensionärer har garantipension.  

– Något förenklat kan man säga att antalet pensionärer med garantipension som tillkommer under ett år är färre än antalet som avlider, säger Stefan Granbom, analytiker på Pensionsmyndigheten.

Vad gäller pensionärer med bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd har andelen minskat endast lite över tid.  För utrikesfödda har den ökat. 

– Det faktum att antalet i gruppen utrikesfödda ökar, samtidigt som andelen är högre för denna grupp, har det en motverkande effekt på den totala minskningen för andelen med något grundskydd, fortsätter Stefan Granbom.

Andelen med något grundskydd är generellt sett högst i inlandet och lägst vid kuststräckor och i större städer. För bostadstillägg eller äldreförsörjningsstöd är andelen som högst i några kommuner i storstadslänen där det finns många personer med låga inkomster. Lägst andel återfinns å andra sidan i några kommuner i storstadslänen med generellt färre personer med låga inkomster. 

Fakta om studien

I studien, som är av formatet kommenterad statistik, beskrivs individernas allmänna pensioner och pensionsrelaterade grundskyddsförmåner brutto. Studien beaktar inte skatten på pensionen. Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd beräknas utifrån hushållets inkomster och förmögenhet. 

För vidare information

Jimmy Larsson Hagberg, pressekreterare, 072-210 22 87
Pressjour, kvällar och helger: 010-454 30 00