Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Bättre prognos för garantipensionen för de flesta med kort bosättningstid i Sverige

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

Nästa vecka börjar orange kuvert komma och nytt i pappersutskicket är en bättre prognos för garantipensionen för de flesta med kort bosättningstid i Sverige. Sedan maj 2014 gör Pensionsmyndigheten ett antagande om hur många bosättningsår en pensionssparare kan tänkas ha vid 65 år.

Orange kuvert skickas årligen till alla pensionssparare och pensionärer som omfattas av dagens pensionssystem (födda 1938 eller senare). Antal pensionssparare är 5,9 miljoner varav 5,4 miljoner i Sverige. Kuvertet visar bland annat hur mycket pensionsspararen hittills har tjänat ihop till sin allmänna pension.

– Tidigare räknade vi med 40 bosättningsår för alla och informerade under prognostabellen att det krävs 40 år för full garantipension och att den annars blir lägre. Från maj 2014 gör vi i stället ett antagande om hur många bosättningsår personen kan tänkas ha vid 65 år, säger Arne Paulsson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

Antagandet grundas huvudsakligen på registeruppgifter om in- och utvandring och Skatteverkets bedömning av pensionsgrundande inkomst för alla som bor eller arbetar i Sverige, även om inkomsten är noll.

– Även om registeruppgifterna inte är fullständiga för alla så blir det en betydligt bättre prognos för garantipensionen för de allra flesta, säger Arne Paulsson.

Parallellt med utskicken av orange kuvert åker Pensionsmyndigheten runt på tjugo orter från norr till söder för att träffa människor mitt i livet och hjälpa dem med deras frågor och funderingar om sin pension.

Grupper med andra språk än svenska tar lättare till sig information på sitt hemspråk och behöver få veta att alla som bor och arbetar i Sverige har rätt till pension.

– Under hela 2015 kommer vi också satsa särskilt på att nå vissa prioriterade grupper. Förutom grupper med andra språk än svenska handlar det om egenföretagare, blivande föräldrar och småbarnsföräldrar, anställda som arbetar utan tjänstepension och personer som planerar sin pension, säger Sten Eriksson, kommunikationschef.

Den typiske pensionsspararen i Sverige

 • Är född 1972
 • Har tjänstepension som privatanställd arbetare
 • Tjänade 26 300 kronor i månaden i pensionsgrundande inkomst och belopp
 • Alternativ pensionsålder: 68,4 (motsvarar 65 år om medellivslängden varit oförändrad)
 • Prognos pension inklusive tjänstepension vid 65: 14 760 kr/mån, 10 860 efter skatt
 • Prognos pension inklusive tjänstepension vid 68,4: 17 730 kr/mån, 13 740 kr efter skatt

Jämför ditt orange kuvert med genomsnittet

 • Intjänad allmän pension senaste inkomståret: 46 240 kronor
 • Summa intjänad allmän pension: 986 287 kronor
 • Värdeförändring premiepensionen: 20,7 procent
 • Fondavgift: 0,28 procent

Siffror orange kuvert 2015

 • Skickats sedan 1999
 • Antal: 6,8 miljoner, varav 1,4 miljoner till pensionärer
 • Kostnad: 4,50 kronor för ett kuvert med innehåll och porto
 • Antal som avbeställt pappersutskicket: 35 000