Gå direkt till textinnehållet Gå direkt till navigationen
Webbplatsen kan inte läsas in korrekt

Se till att du använder en rekommenderad webbläsare. Är så redan fallet, försök besöka oss igen om en stund.

Rekommenderade webbläsare

Cirka 438 miljarder kronor sätts in till pensionsspararna i december

| press

Den här texten publicerades för mer än ett år sedan. Viss fakta kan ha ändrats.

I december sker den årliga insättningen av intjänade pensionsrätter på pensionsspararnas konton. För 2015 blir det 222 miljarder i inkomstpension. Till premiepensionen sätts 36,7 miljarder kronor in. Dessutom betalar arbetsgivarna i år uppskattningsvis 180 miljarder kronor i tjänstepension till cirka 4,0 miljoner anställda. Totalt blir det cirka 438 miljarder i pensionsinsättning.

Insättning av inkomstpension

Inkomstpensionen är ett fördelningssystem, och hit går 16 procentenheter av de 18,5 procent som betalas in varje år av pensionssparare och arbetsgivare. I fördelningssystemet betalas årets avgifter mer eller mindre direkt ut i pension till pensionärer.

– I år bokförs 222 miljarder, i snitt 39 671 kronor per person på 5 595 986 pensionssparares konton för inkomstpension. Kontot går att likna vid ett sparkonto på banken, säger Ole Settergren, analyschef på Pensionsmyndigheten. Man tjänar inte in till sin pension för inkomster över taket på 38 265 kronor per månad (inkomstår 2014), vilket innebär att maximal insättning till inkomstpensionen är 64 687 kronor.

Det som totalt tjänats in till inkomstpensionen, den så kallade pensionsskulden, är före årets insättningar 8 141 miljarder kronor. För att täcka denna skuld finns de avgifter som betalats in, till ett värde av 7 380 miljarder och dessutom finns 1 185 miljarder i buffertkapital i Första till Fjärde och Sjätte AP-fonden.

Insättning av premiepension

Till premiepensionen går 2,5 procentenheter av de totalt 18,5 procent av pensionsspararens lön som går till allmän pension. Maximal insättning till premiepensionen är 10 921 kronor. Pengarna placeras i fonder som spararen själv väljer. Vill man inte välja fonder själv så placeras premiepensionspengarna i AP7 Såfa, som förvaltas av Sjunde AP-fonden. Det statliga förvalet går också att välja även för den som tidigare själv valt fonder.

– Med start den 14 december sätts 36,7 miljarder, i snitt 6736 kronor, in på spararnas konton utifrån den valda fördelningen mellan olika fonder. Välja premiepensionsfonder är en möjlighet, ingen skyldighet. Vill du inte välja fonder själv så byt till eller ligg kvar i Såfan. Det statliga förvalet AP7 Såfa är en global fondportfölj med låg avgift som passar ett långsiktigt sparande, säger Mats Öberg, chef för Fondenheten.

På Pensionsmyndighetens webbplats hjälper Fondvalsguiden pensionsspararen att välja egna fonder. Det går också att byta i mobilappen ”Byt fonder”.

För de pengar som placeras på kontona så köps nya fondandelar till varje pensionssparare. Den handeln börjar måndagen den 14 december. Vill man byta fonder eller ändra fördelning mellan fonder innan de nya pengarna placeras behöver man göra det senast torsdagen den 10 december. Fondbyte eller ändrad fördelning som begärs från den 11 december läggs på kö och genomförs när pensionsrättshandeln är avslutad, tidigast den 15/12.

Insättning av tjänstepension

De flesta som arbetar har, förutom allmän pension, dessutom en tjänstepension. Förutom avgift till den allmänna pensionen sätter arbetsgivare varje månad in ytterligare en summa, ungefär 4,5 procent av den anställdes lön. Cirka 90 procent av alla anställda har tjänstepension. Det finns många olika tjänstepensionsavtal, men de flesta tillhör något av de fyra stora avtalsområdena som är kollektivavtalade. Det finns även tjänstepensionslösningar hos vissa arbetsgivare som saknar kollektivavtal. Ta reda på vad som gäller där du jobbar.

– Enligt vår uppskattning sätter arbetsgivarna i år in cirka 180 miljarder kronor till 4,0 miljoner anställda, i snitt 45 000 kronor per person. Tjänstepensionen är en stor del av din framtida pension och många tror att den är obligatorisk, vilket den inte är. Visst har nio av tio anställda tjänstepension i dag, men många unga får jobb där de inte erbjuds någon form av tjänstepension. Det kommer göra att de får en lägre total pension i framtiden. Även företagare med enskild firma eller aktiebolag saknar tjänstepension och måste själva kompensera för den, säger Monica Petersson, pensionsexpert på Pensionsmyndigheten.

För att kompensera för tjänstepensionen behöver man spara ungefär 4,5 procent av sin lön. Om man har en hög lön, över cirka 36 000 kronor per månad, behöver man spara mer, cirka 30 procent på det man tjänar över 36 000 kronor.

Mer information om pensionssystemet

Orange rapport

Statistik kring fondsparare och fonder

Monicas Peterssons pensionsblogg

För vidare information

Ole Settergren, analyschef, 0730–22 20 50
Mats Öberg, chef för fondenheten, 072–210 23 50
Monica Petersson, pensionsexpert, 072–210 22 37